8835 Görüntülenme
18/05/2018

VASİ VE KAYYIM OLARAK AVUKAT ATAMA TALEPLERİ HAKKINDA


         4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince mahkemelerden gelen vasi ve kayyım olarak avukat atama talepleri için Osmaniye Barosu Başkanlığı'nca güncel liste oluşturulacaktır.

         Bu çerçevede, vasi veya kayyım olarak görev almak isteyen meslektaşlarımız ile listelerde yer alıp da bundan sonraki süreçte görev almak istemeyen meslektaşlarımızın Baromuza yazılı olarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 
         Vasilik veya kayyımlık nedeni ile yapılacak olan ödemeler Türk Medeni Kanunu'nun vasinin ücreti başlıklı 457.maddesi ve 458. maddesi hükümlerine göre vasi ve kayyım ücret talep edebilir.
 
         Vasi ve kayyım olarak görev almak isteyen meslektaşlarımıza saygılarımızla duyurulur.
                                

OSMANİYE BARO BAŞKANLIĞI


         Vasinin ücreti


         Madde 457."Vasi, vesayet altındaki kişinin malvarlığından, olanak bulunmadığı takdirde Hazineden karşılanmak üzere kendisine bir ücret verilmesini isteyebilir. Ödenecek ücret, yönetimin gerektirdiği emek ve yönetilen malvarlığının geliri göz önünde tutulmak suretiyle her hesap dönemi için vesayet makamı tarafından belirlenir."


         Kayyımın konumu


         Madde 458- Bir kimseye kayyım atanması onun fiil ehliyetini etkilemez. Yasal danışmanlığa ilişkin hükümler saklıdır.
         Kayyımın görev süresi ve ücreti vesayet makamı tarafından belirlenir.

 

Diğer Haberler
BAROMUZ

Osmaniye Barosu, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Baromuzun kuruluş tarihi 12.03.1997'dir. İlk Kurucu Başkanımız Av.Ünsal KÖKTEN' dir.

Osmaniye Barosu
UYUMLU MOBİL CİHAZLAR