OSMANİYE MAHKEMELERİNİN DURUŞMA ERTELEMESİ HAKKINDA

  1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. Osmaniye Mahkemelerinin Duruşma Ertelemesi Hakkinda
2597 Görüntülenme
16/03/2020

Osmaniye Merkez Adliyesindeki Hukuk,Ceza ve İcra Ceza Mahkemelerinde tüm duruşmalar ve keşifler 16.03.2020 tarihinden itibaren iki haftalık süre ile ertelenmiştir.Ceza mahkemelerinde tutuklu işler devam edecektir.Ancak;Tanık,dinleme ve keşif olmayacaktır. İcra Hukuk Mahkemesinde görülen davalar süreli işlerden olduğu için her hangi bir hak kaybına yol açmaması nedeniyle erteleme yapılmayacak olup duruşmalar devam edecektir.

Hukuk Mahkemeleri için bilhassa davacı vekili olan arkadaşların her hangi bir hak kaybına neden olmaması açısından sitemizde yayınlanan örnek mazeret dilekçesini vermeleri rica olunur.

........................... MAHKEMESİ'NE


DOSYA NO : ................

D.TARİHİ : .................

D.SAATİ :..................

KONU : Mesleki Mazeretimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR


Yukarıda esas numarası verilen mahkemeniz dosyasının ......03.2020 tarihli duruşmasına ;
Dünya Sağlık Örgütü Corona 2 Mart 2020 tarihi itibari ile Korona Virüs ( COVİD-19) Salgınıyla ilgili küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek" seviyesine çıkarılmış, ve “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edilmiştir. Hakimler ve Savcılar Kurulunun Korona Virüsü hakkında Alınacak Tedbirle konulu yazısında ; "Sağlık kurulu bünyesinde oluşturulan Korona Viris Bilim Kurulunun önerileri kapsamında " yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hâllerde SEGBİS uygulaması kullanılması hususunun mahkemelerimizce değerlendirilmesi, mezkûr Kurulun önerileri doğrultusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi, keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasını " rica olunmuştur.

Alınan önlemler gereği mahkemeniz duruşmasına katılamayacağız mazeretimizin kabulü ile duruşmanın uygun görülecek bir tarihe bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz. ...../......../..........

DAVACI VEKİLİ
Av. .............................
(e-İMZALIDIR)

Diğer Haberler
BAROMUZ

Osmaniye Barosu, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Baromuzun kuruluş tarihi 12.03.1997'dir. İlk Kurucu Başkanımız Av.Ünsal KÖKTEN' dir.

Osmaniye Barosu
UYUMLU MOBİL CİHAZLAR