OSMANİYE BAROSU KADIN VE ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU’NUN 5 ARALIK KADINLARA SEÇME SEÇİLME HAKKI VERİLMESİNİN 87.YILI BASIN AÇIKLAMASI

  1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. Osmaniye Barosu Kadin Ve Çocuk Haklari Komisyonu’Nun 5 Aralik Kadinlara Seçme Seçilme Hakki Verilmesinin 87.yili Basin Açiklamasi
839 Görüntülenme
05/12/2021

OSMANİYE BAROSU KADIN VE ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU’NUN 5 ARALIK KADINLARA SEÇME SEÇİLME HAKKI VERİLMESİNİN 87.YILI BASIN AÇIKLAMASI

5 Aralık 1934 tarihinde 1924 Anayasamızın 10.maddesinde yapılan değişiklikle erkeklere tanınan milletvekili seçme hakkı, kadınlara da tanınmış ve “yirmi iki yaşını bitiren kadın, erkek her Türk mebus seçme hakkını haizdir” hükmüne yer verilmiştir.

 

Yine aynı  Anayasanın 11. Maddesinde yapılan değişiklikle de kadınlara milletvekili seçilme hakkı verilmiş ve madde “otuz yaşını bitiren kadın, erkek her Türk mebus seçilebilir” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Anayasa’nın 10. Ve  11.maddeleri değişiklikleri çerçevesinde İntihab-ı Mebusan Kanunu’nda (Milletvekili Seçimi Kanunu’nda ) 11 Aralık 1934 tarihinde değişiklik yapılmış ve anayasayla tanınmış olan bu haklara Seçim Kanununda da yer verilmiştir. Şubat 1935’de yapılan milletvekili seçiminde 18 kadın milletvekili seçilmiştir.

 

Ancak, birçok Avrupa ülkesinden önce Türkiye’de Kadınlara Milletvekili Seçme Seçilme Hakkı tanınmasına rağmen 87 yıl içinde bir arpa boyu yol alınamamış, 2018 seçimlerinde kadın milletvekili oranı %17,35’te  kalmıştır.                    

            Kadın erkek eşitliği  ve birlikte toplumda var olmaları önemli bir uygarlık aşaması olup bu husus Ulu Önder Atatürk’ün devrimlerinin de başında gelmektedir.

            Atatürk, Cumhuriyet’ in ilanından dokuz ay önce Şubat 1923 ‘de şöyle demiştir: “Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir. Yaşamak demek faaliyet demektir. Bundan dolayı bir sosyal toplumun, bir organı faaliyette bulunurken, diğer bir organı işlemezse, sosyal toplum felçlidir.” Atatürk, çağdaş bir düşüncenin ürünü olan bu sözleriyle kadının toplumdaki yerini tanımlamıştır.

                       Biz kadınlar nüfusun yarısıyız, Nüfusun yarısını oluşturan kadınların karar alma süreçlerine katılamaması,  siyasette eşit oranda temsil edilememesi, her şeyden önce bir demokrasi meselesidir. Mecliste de eşit sayıda yer almak istiyoruz, Siyasi Partilere sesleniyoruz, "eşit temsil için  özel önlem alınmasını" istiyoruz. Anayasa’da, Siyasi Partiler ve Seçim Yasalarında, Parti Tüzüklerinde Seçilme Hakkımızı yaşama geçirmek üzere her bir cinsiyete en az %40 temsil hakkı getiren değişikliğin gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz.

5 Aralık 2021

 

                                                                                                                                                                                       Osmaniye Barosu

                                                                                                                                                                     Kadın ve Çocuk Hakları İzleme Komisyonu

secilme1

secim3

belediyesecim

ilkkadinmuhtar

muhtarsecme

resim5_6832583-1-1_16_9_1543986920-880x495

secilme2

secilme3

secim1

secim2

Diğer Haberler
BAROMUZ

Osmaniye Barosu, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Baromuzun kuruluş tarihi 12.03.1997'dir. İlk Kurucu Başkanımız Av.Ünsal KÖKTEN' dir.

Avukat Arama
Baromuza kayıtlı Avukatlarımız:
Osmaniye Barosu
UYUMLU MOBİL CİHAZLAR