MEDYA ORGANLARI VE SOSYAL MEDYA ARAÇLARININ KULLANILMASI ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR HAKKINDA

  1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. Medya Organlari Ve Sosyal Medya Araçlarinin Kullanilmasi Esnasinda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkinda
545 Görüntülenme
27/04/2022

MEDYA ORGANLARI VE SOSYAL MEDYA ARAÇLARININ KULLANILMASI ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR HAKKINDA

Konu: Avukatların Medya ve Sosyal Medya gibi iletişim araçlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallara ilişkin duyurudur.

Değerli meslektaşlarımız, baromuz bünyesinde görev yapan bazı meslektaşlarımızın, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununa, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliğine, TBB Meslek Kurallarına ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı davranışlar sergiledikleri yönünde gerek resen gerekse ihbar üzerine yapılan araştırmalarda tespit edildiğinden, aşağıdaki duyurunun yapılması zarureti doğmuştur.


DUYURU

Son dönemlerde bir kısım meslektaşlarımızın şahsi sosyal medya hesaplarından ve kamuya açık bir kısım medya platformlarından gerçekleştirdikleri bazı paylaşımlarında;

1-) Adliyeden, duruşma salonundan, icra dairelerinden, ofisten meslek etik kurallarına, reklam yasağına aykırı olacak şekilde açıklamalar ve/veya fotoğraflar paylaşıldığı
2-) Gün boyu mesleki açıdan yapılan tüm iş ve/veya işlemlerin neredeyse tümünün dökümünün yapıldığı,(duruşmasına girilen mahkemelerin, gidilen adliyelerin, uğranılan                            icra müdürlüklerinin isimlerinin tek tek sayıldığı, vb.)
3-) Danışmanlık hizmeti verilir gibi hukuki bilgilendirme ve içtihat metni paylaşımında bulunulduğu,
4-) Yapılan paylaşımların bazılarında üçüncü kişilerin bilgilerini de deşifre edebilecek duruşma zaptı,dosya kapağı, dilekçe gibi materyallere yer verildiği ve bu suretle kişilik                          haklarının ihlal edildiği,
5-) Yine bazı STK’ların ‘’hukuk birimi sorumlusu’’ vb. sıfatlarla danışmanlık hizmeti verildiği bilgisini de içeren kartvizitlerin dağıtıldığı ve/veya sosyal medya platformlarından paylaşıldığı,
6-) Kendilerini öven, başarılarını duyuran paylaşım ve haberlerin kaldırılması yönünde çaba göstermedikleri gibi bu paylaşım ve haberleri kendi hesaplarında yayınladıkları,
7-) Avukatlık cüppelerinin adliye dışında giyildiği ya da elde taşındığı,
8-) Zorunluluk bulunmadığı halde takip edilen işler ile ilgili cüppe giyilmek suretiyle basın açıklaması yapıldığı,
9-) Avukatın yazılı ve sözlü beyanlarının bir hukukçuya, bir kariyer meslek mensubuna yakışır düzeyde olması hem bir zorunluluk ve hem de işin doğası gereği olduğu halde                          bazı meslektaşlarımızın sosyal medyadaki paylaşımlarında bu hassasiyeti göstermedikleri
10-) Tabelada, yönetmelikte belirlenenlerin dışında unvan ve yabancı dillerde ifade ve sair şekilleri, işaret,resim, fotoğraf ve benzerlerine yer verildiği, yönetmelikte belirlenen tabela             boyutlarına uyulmadığı,
11-) Reklam niteliği taşıyan başlıklı kağıtlar, kartvizitler ve diğer basılı evrak oluşturulduğu tespit edilmiştir.

Bu ve benzeri paylaşımların 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 34. maddesi ile, TBB Meslek Kurallarının 3, 4, 5, 7, 8, 9, 37 ve 40. maddelerine, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliğinin 8/b, c, e ve 11. maddelerine aykırılık teşkil ettiği tartışmasızdır.
Yine 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun Baro Yönetim Kurulu’nun görevlerini düzenleyen 95. Maddesi uyarınca;
“Avukatlık onurunun ve meslek düzeninin korunmasını, mesleğin adalet amaçlarına uygun olarak bağlılık ve onurla yapılmasını sağlamak’’
“Mesleki ödevler hususunda Baro mensuplarına yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve mesleki görevlerin yapılıp yapılmadığını denetlemek, mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, bu konuda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak’’ Baro Yönetim Kurulunun asli görevlerindendir.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun Osmaniye Barosu Yönetim Kuruluna yüklemiş olduğu ödevler uyarınca ;
Meslek onurunun ve meslek düzenin korunması, mesleğin adalet amaçlarına uygun olarak bağlılık ve onurla yapılmasının sağlanması, mesleki ödevler bakımından yol gösterilmesi, mesleğe ve meslektaşlara yönelik hak ihlallerinin önlenmesi amacıyla;
Değerli meslektaşlarımıza yukarıda örneklerine yer verilen olumsuz tutum ve davranışlardan kaçınmaları, bu konuda daha dikkatli, titiz davranılarak, haksız rekabet yahut reklam niteliğinde paylaşım ve davranışlarda bulunulmaması ve bu tür paylaşımlara ve davranışlara mahal verilmemesi, mevcut paylaşımların ise ivedilikle kaldırılması hususunu hatırlatır, gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.

OSMANİYE BAROSU

Diğer Haberler
BAROMUZ

Osmaniye Barosu, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Baromuzun kuruluş tarihi 12.03.1997'dir. İlk Kurucu Başkanımız Av.Ünsal KÖKTEN' dir.

Avukat Arama
Baromuza kayıtlı Avukatlarımız:
Osmaniye Barosu
UYUMLU MOBİL CİHAZLAR