Birinci Yargı Paketi ile yapılan değişikler arasında temyiz yoluna kapalı bazı suçlar temyiz kapsamına alınmıştır.

  1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. Birinci Yargı Paketi Ile Yapılan Değişikler Arasında Temyiz Yoluna Kapalı Bazı Suçlar Temyiz Kapsamına Alınmıştır.
6182 Görüntülenme
24/10/2019

ÖNEMLİ...

Değerli Meslektaşım
Birinci Yargı Paketi ile yapılan değişikler arasında temyiz yoluna kapalı bazı suçlar temyiz kapsamına alınmıştır.

Bu suçlar CMK 286. Maddeye eklenmiş olup aşağıdadır.

Geçici 5. Madde ile şu an istinaf aşamasında kesinleşen ya da devam eden dosyaları da kapsamakta olup İstinaf aşamasında kesinleşenler için 15 günlük süre tanınmaktadır.
Süre kanunun resmî gazetede yayımlandığı tarih yani bugünden başlamaktadır.

İster özel dosyanız olsun, ister CMK dan görevlendirildiğiniz dosyalar olsun tarayıp temyiz dilekçesi vermeniz hem müvekkilin hakkının kaybolmaması hem siz ile müvekkiliniz arasında sorun oluşturmaması ayrıca avukata olası bir sorumluluk doğmaması açısından faydalı olur.
İlgili maddeler aşağıdadır.
Takdir sizlerin.
Saygılarımla...

Av.İbrahim Halil YAVUZDOĞAN

Osmaniye Barosu Başkanı


CMK madde 286

(3) İkinci fıkrada belirtilen temyiz edilemeyecek kararlar kapsamında olsa bile aşağıda sayılan suçlar nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilir:
a) Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Hakaret (madde 125, üçüncü fıkra),
2. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit (madde 213),
3. Suç işlemeye tahrik (madde 214),
4. Suçu ve suçluyu övme (madde 215),
5. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (madde 216),
6. Kanunlara uymamaya tahrik (madde 217),
7. Cumhurbaşkanına hakaret (madde 299), 8. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama (madde 300),
9. Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama (madde 301),
10. Silâhlı örgüt (madde 314),
11. Halkı askerlikten soğutma (madde 318), suçları.
b) Terörle Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrası ile 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar.
c) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrası, 31 inci maddesi ve 32 nci maddede yer alan suçlar.

GEÇİCİ MADDE 5-
f) 286 ncı maddenin üçüncü fıkrasında yapılan düzenleme, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde talep etmek koşuluyla aynı suçlarla ilgili olarak bölge adliye mahkemelerince verilmiş kesin nitelikteki kararlar hakkında da uygulanır.

Bu bendin uygulandığı halde, cezası infaz edilmekte olan hükümlülerin, 100 üncü madde uyarınca tutukluluğunun devam edip etmeyeceği hususu, hükmü veren ilk derece mahkemesince değerlendirilir.

tutukluluksureleri

Diğer Haberler
BAROMUZ

Osmaniye Barosu, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Baromuzun kuruluş tarihi 12.03.1997'dir. İlk Kurucu Başkanımız Av.Ünsal KÖKTEN' dir.

Avukat Arama
Baromuza kayıtlı Avukatlarımız:
Osmaniye Barosu
UYUMLU MOBİL CİHAZLAR