BAROMUZ GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ’NDEN HAYVANLARI KORUMAYA YÖNELİK AÇIKLAMA

  1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. Baromuz Genç Avukatlar Meclisi’Nden Hayvanlari Korumaya Yönelik Açiklama
429 Görüntülenme
31/12/2021

BAROMUZ GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ’NDEN HAYVANLARI KORUMAYA YÖNELİK AÇIKLAMA

Ülkemizde tehlike arz eden köpek ırkı kategorisinde yer alan Pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğrayan ve yaşam mücadelesi veren Asiye adındaki küçük bir kız çocuğunun yaşamış olduğu bu elim olay sebebiyle derin bir üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz ve kendisine acil şifalar dileriz.

Yaşanan elim olay sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 81 il valiliğine göndermiş olduğu genelge ile insan yaşamını tehdit eden sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlem kapsamında bazı kararlar alınmış ve bu genelge belediyelerce uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu genelgenin 2. maddesi gereğince yasağın ikinci defa ihlal edilmesi durumunda söz konusu hayvanlarla ilgili gerekli işlem yapılacağı açıklanmıştır. Osmaniye Barosu Genç Avukatlar Meclisi olarak genelgenin bu kısmına katılmamaktayız. İnsan hayatı açısından oldukça tehlikeli olan bu durumda yasağın ikinci değil, ilk ihlalinde hem söz konusu hayvanlarla ilgili hem de alınması gereken önlemleri hayvanlar alamayacağı için bu önlemleri almayan, gerekli dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmeyen sahipleri hakkında da caydırıcı müeyyideler uygulanması gerektiği görüş ve kanaatindeyiz.

Osmaniye Barosu ve Osmaniye Belediyesi arasında sokak hayvanlarının bakımı ve çeşitli projelerin paydaşlığı için yakın zamanda imzalanan protokol de dikkate alındığında yayımlanan genelge sonrası Osmaniye Belediyesi ve belediye ekipleri tarafından sokak hayvanlarına yönelik genelge dışı kötü muameleye rastlanılmamıştır. Ancak söz konusu genelge birçok belediye tarafından yanlış yorumlanarak sokak hayvanlarının yok edilmesi için adeta fırsata çevrilmiştir. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre sokaklar, sokak hayvanlarının yaşam alanıdır. Bu kanuna göre sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için Geçici Hayvan Bakımevleri oluşturulmalıdır.Bu bakımevleri, hayvanları rehabilitasyon süresince misafir eder ve dolayısıyla kalıcı bir yer değildir. Rehabilitasyon işlemi aşılama, kısırlaştırma, küpe ve mikrochip ile işaretleme ve tedavi süresinin tamamlanmasının ardından eğer sahiplenilmediyse hayvanın alındığı yere bırakılmasını esas alır.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun  ‘’ Hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.’’ şeklindeki 1.maddesi ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği birlikte değerlendirildiğinde Kanun’un amacının hayvanların acı çekmesini önlemek olduğu aşikardır. Yasaya göre, hayvanların taşınma şeklinin ona acı ve kalıcı zarar verebileceğinin ve alındıkları yere bırakılmamasının suç teşkil ettiği açıkça görülmektedir. Kanun’un 6.maddesinin 4.fıkrasında ise ‘’ Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahade yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahade yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.’’ denilmektedir.

Kanun, yönetmelik ve genelgeye aykırı olarak sokak hayvanlarına müdahalede bulunan, hayvanların barınmasına elverişli olmayan bakımevlerinde hayvanları burada barınmaya mecbur kılan, kötü muamele uygulayan kişiler ve belediyeler tespit edildiğinde hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ve konunun yasal takipçisi olacağımızı Osmaniye Barosu Genç Avukatlar Meclisi olarak kamuoyuna saygıyla bildiririz.

                                                                                            OSMANİYE BAROSU GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ

Diğer Haberler
BAROMUZ

Osmaniye Barosu, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Baromuzun kuruluş tarihi 12.03.1997'dir. İlk Kurucu Başkanımız Av.Ünsal KÖKTEN' dir.

Avukat Arama
Baromuza kayıtlı Avukatlarımız:
Osmaniye Barosu
UYUMLU MOBİL CİHAZLAR