AVUKATLIK MESLEĞİNİN GELECEĞİNE İLİŞKİN ÖNERİLERİMİZ

  1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. Avukatlik Mesleğinin Geleceğine İlişkin Önerilerimiz
1571 Görüntülenme
16/06/2021

AVUKATLIK MESLEĞİNİN GELECEĞİNE İLİŞKİN ÖNERİLERİMİZ

1- Yeni hukuk fakültesi açılmasına son verilmesi
2- Hukuk fakültesi kontenjanlarının yarıya düşürülmesi
3- Hukuk fakültesine öğrenci alımlarının ilk 50 binden yapılması
4- Hukuk fakültelerinde eğitimin kalitesinin yükseltilmesi
5- Avukatlık stajının 2 yıla çıkartılması
6- Avukatlık stajında kota uygulaması
7- Barolara vekâletname çıkarma yetkisi
8- CMK ile AAÜT arasında paralellik sağlanması (en azından yarısı seviyesine çıkarılması)
9- Kamu Avukatlarının Özlük haklarının iyileştirilmesi
10- Tapudaki işlemlerin avukatsız yapılamaması (İşlem başı 250 TL gibi)
11- Stajyerlerin sigortalı çalışması (Çalışma haricinde Hâkim Savcı stajyeri gibi devletçe Yarım asgari ücret ödeme yapılması)
12- Sözleşme konusu 2020 yılı için 50.000₺ ve üstü para ya da eşya ise muhakkak sözleşmede tarafların avukatının ( ya da herhangi bir avukatın )imzası olmalı.
13- İcra ve Yazı İşleri müdürlerinin hukuk mezunları arasından alınması
14- Anonim Şirketler de olduğu gibi Limited şirketlere de zorunlu avukatlık düzenlemesinin yapılması
15- Meslekte 20 yılını dolduran avukatlara yaşa bakılmaksızın sınav (sadece yazılı sınav) ile hâkimliğe geçiş imkânı verilmeli.
16- Mesleğin ilk beş yılında vergi muafiyeti düzenlemesinin yapılması
17- Kamulaştırma davalarında nispi vekâlet ücretine dönülmesi
18- Avukata karşı işlenen suçlarda cezaların ağırlaştırılması
19- Avukatların disiplin soruşturması sonucunda aklanması durumunda haksız şikâyette bulunan aleyhine tazminat hükümlerinin daha belirgin ve uygulanabilir hale getirilmesi
20- Avukatların Reklam yasağı hususlarının yeniden düzenlenmesi
21- İşçi-işveren uyuşmazlıklarına yönelik Arabuluculuk görüşmelerinde işçiler için avukat zorunluluğu (avukatı olmayanlara Ücreti devletçe ödenmek şartıyla barodan avukat görevlendirilmesi)
22- Avukatlar için silah ruhsatı Harcı muafiyeti getirilmesi
23- Hâkim savcılık sınavlarında mülakatın kaldırılması
24- Vatandaşlar açısından Hukuk sigortası zorunluluğu
25- Avukatlık ücreti üzerindeki KDV’nin kaldırılması ya da oranlarının düşürülmesine dair kapsam genişletilmelidir.
26- Eczane ve noterlerdeki gibi yerleşim biriminde KOTA uygulaması
27- Hukuk davalarında avukatla temsil zorunluluğu getirilmesi
28- "Savunmanın haklarının en üst düzeyde kullanılması, İstinaf ile de uyum sağlamak için ve meslektaşların mesleki yönüne büyük bir çalışma sahası yaratacak olması açısından CMK nın 299. MADDESİNDEKİ DURUŞMALI TEMYİZ İNCELEMESİ SINIRININ 10 YILDAN 5 YILA İNDİRİLMESİ ACİL ZORUNLULUKTUR.

Diğer Haberler
BAROMUZ

Osmaniye Barosu, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Baromuzun kuruluş tarihi 12.03.1997'dir. İlk Kurucu Başkanımız Av.Ünsal KÖKTEN' dir.

Avukat Arama
Baromuza kayıtlı Avukatlarımız:
Osmaniye Barosu
UYUMLU MOBİL CİHAZLAR