2022 YILI İSTİNAF & TEMYİZ PARASAL SINIRLAR VE SÜRELER

  1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. 2022 Yili İstinaf & Temyiz Parasal Sinirlar Ve Süreler
143347 Görüntülenme
10/01/2022

2022 YILI İSTİNAF & TEMYİZ PARASAL SINIRLAR VE SÜRELER

HUKUKUMUZDA SÜRELER

MAHKEME CEVAP CEVABA CEVAP İKİNCİ CEVAP BİLİRKİŞİ RAPORU- NA  İTİRAZ İHTİYATİ TED. VE YÜR.DUR. İTİRAZ İTİRAZ İSTİNAF İSTİNAFA CEVAP TEMYİZ TEMYİZE CEVAP İSTİNAF ve TEMYİZ TALEBİNİN REDDİ KARARLARINA KARŞI BAŞVURU SÜRESİ
Tefhim Tebliğ Tefhim Tebliğ

 

Tefhim Tebliğ

 

 

AİLE MAH. ASLİYE HUK. İŞ MAH. KADASTRO TİCARET TÜKETİCİ

2 Hafta

(6100-m.127)

2 Hafta

(6100-m.281)

1 Hafta

(6100-m.394/2)

-

-

-

2 Hafta(1)(2)(3)

(6100-m.345)

2 Hafta(4)

(6100-m.347/2)

-

2 Hafta(3)

(4)

(6100-m.366- 347/2)

2 Hafta(5)

(6100-m.366- 347/2)

1 Hafta

(6100-m.346; 366)

SULH HUK.

2 Hafta

2 Hafta

1 Hafta

-

-

-

2 Hafta(3)

2 Hafta(5)

-(6)

-(6)

-(6)

1 Hafta

İCRA HUKUK

2 Hafta

2 Hafta

1 Hafta

-

-

10 Gün(3)

(2004-m.363/1)

10 Gün(3)

(2004-m.363/1)

2 Hafta(5)

-

2 Hafta(3)

(4)

(2004-m.364/2)

2 Hafta(5)

(2004-m.364/2)

1 Hafta(7)

İCRA CEZA

-

-

-

7 Gün(8)

7 Gün(8)

7 Gün(9)

7 Gün(9)

7 Gün(9)

15 Gün(9)

(11)

15 Gün(9)

(11)

7 Gün(9)

7 Gün(9)

GENEL CEZA

-

Mahkeme Tayin Eder

(CMK 67/5)

-

7

Gün(10)

7

Gün(10)

7 Gün

(5271-m.273/1)

7 Gün

(5271-m.273/2)

7 Gün

(5271-m.277/1)

15 Gün(11)

(12)

(5271-m.291/1)

15 Gün(11

(12)

(5271-m.291/2)

7 Gün

(5271-m.297/1)

7 Gün

(5271-m.276/2;296/2)

İDARE(13)

30(14)

(2577-m.16/3)

2 Hafta

(2577-m.31; 6100- m.281)

7(15)

(2577-m.27/7)

-

-

-

30(16)

(2577-m.45/1)

30(17)

(2577-m.45/2; 48/3)

-

30(18)

(2577-m.46/1)

30(17)(19)

(2577-m.48/3)

7 Gün

(2577-m.45/2; 48/6)

VERGİ(13)

30(14)

2 Hafta

7(15)

-

-

-

30(16)

30(17)

-

30(18)

30(17)(19)

7 Gün


(2)
Bir vakfın tesciline veya tescil talebinin reddine ilişkin asliye mahkemesi kararlarına karşı istinaf süresi bir aydır, temyiz süresi ise genel hükümlere tabidir (TMK m.103/I)(1) Ticaret Mahkemesinin, iflas ve konkordato hukukuna ilişkin kararlarına karşı istinaf ve temyiz süresi 10 gündür (İİK m. 164, m. 299, m. 307); yeniden yapılandırmaya ilişkin kararlarına karşı ise istinaf süresi 10 gün olup, temyiz süresi genel hükümlere tabidir. (İİK m.309p)

(3) İstinaf/Temyiz dilekçesi kendisine tebliğ edilen taraf, başvurma hakkı bulunmasa veya başvuru süresini geçirmiş olsa bile, vereceği cevap dilekçesi ile istinaf/temyiz yoluna başvurabilir (HMK m.348/1, m.366)

(4) 05/08/2017 tarihinden önce verilen kararlar hakkında temyiz süresi 1 aydır (7035 s. K. Geçici m.1/1)

(5) Cevap süresi içerisinde katılma yoluyla istinaf/temyiz yoluna başvurulması halinde, bu başvuruya 2 hafta içerisinde cevap verilebilir (HMK m.348/1, m.366)

(6) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan doğup taşınmazın aynına ilişkin olan davalar hariç, sulh hukuk mahkemesinin görevine giren davalarla ilgili kararlar temyiz edilemez (HMK m.362/1-b). İstisna durumunda temyiz ve temyize cevap süreleri genel hükümlere tabi olup 2 haftadır.

(7) İİK m.365/2’de herhangi bir süre belirtilmemekle beraber, HMK’nın kıyasen uygulanması halinde süre 1 haftadır.

(8) İcra Mahkemesinin tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlarına karşı itiraz yoluna gidilir ve itiraz halinde itirazı inceleyecek merciler İİK m.353/1’de gösterilmiştir.

(9) İcra Mahkemesinin icra suçlarına ilişkin olarak verdiği kararlara karşı CMK’daki genel hükümlere göre kanun yollarına gidilebilir (İİK m.353/2)

(10) İtiraz yoluna, Hâkim kararları ile kanunun gösterdiği hâllerde, mahkeme kararlarına karşı gidilebilir. Merciin, itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir; ancak ilk defa merci tarafından verilen tutuklama kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir (CMK m.267, m.271/4)

(11) 05/08/2017 tarihinden önce verilen kararlar hakkında temyiz süresi 7 gündür (7035 s. K. Geçici m.1/1)

(12) BAM’ların faaliyete geçtiği 20/07/2016 tarihinden önce verilen ve Yargıtay'dan geçen dosyalar hakkında 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca hüküm kesinleşinceye kadar 1412 sayılı CMUK'un 305 ilâ

  1. maddelerinin uygulanması gerektiğinden, 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi uyarınca bu kararlara karşı temyiz süresi bir haftadır.

(13) Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür (İYUK m.7/1). Ancak ivedi yargılama usulünde dava açma süresi 30 gün (İYUK m.20/A/2-a), merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulünde ise 10 gündür (İYUK m.20/B/1-a)

(14) Cevap süresi ivedi yargılama usulünde 15 gün, merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulünde ise 3 gün olup, cevaba cevap aşaması yoktur (İYUK. m.20/A/2-d, m.20/B/1-ç).

(15) İvedi yargılama usulünde ve merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulünde yürütmenin durdurulması kararına itiraz edilemez (İYUK. m.20/A/2-e, m.20/B/1-d)

(16) İvedi yargılama usulünde ve merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulünde istinaf yoluna yer verilmemiş olup, temyiz yolu açıktır (İYUK. m.45/son, m.20/A, m.20/B)

(17) Cevap süresi içerisinde katılma yoluyla istinaf/temyiz yoluna başvurulması halinde, bu başvuruya 30 gün içerisinde cevap verilebilir (İYUK m.48/3, m.45/2)

(18) Temyize başvuru süresi ivedi yargılama usulünde 15 gün, merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulünde ise 5 gündür (İYUK. m.20/A/2-g, m.20/B/1-f)                                                                                                                                                                                                                                  

(19) Temyize cevap süresi ivedi yargılama usulünde 15 gün, merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulünde ise 5 gündür (İYUK. m.20/A/2-ı, m.20/B/1-ğ)                                                                                                                                                                                                                                                 

 

HUKUKUMUZDA SINIRLAR

KONU/DÖNEM

01.01.2017-31.12.2017

01.01.2018-31.12.2018

01.01.2019-31.12.2019

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2021-31.12.2021

01.01.2022’den itibaren
ŞAHİTLE İSPAT

2.590 TL(2)

2.960 TL(2)

3.660 TL(2)

4.480 TL(2)

4.880 TL(2)

6.640 TL(2)
İSTİNAF(1) ASLİYE HUK. İŞ MAH. (7036- m.7)

3.110 TL(3)

3.560 TL(3)

4.400 TL(3)

5.390 TL(3)

5.880 TL(3)

8.000 TL(3)
İCRA HUK.

7.260 TL(4)

8.310 TL(4)

10.280 TL(4)

12.600 TL(4)

13.740 TL(4)

18.710 TL(4)
İDARİ YARGI

5.000 TL(5)

5.000 TL(5)

6.000 TL(5)

7.000 TL(5)

7.000 TL(5)

9.000 TL(5)
TEMYİZ(1) ASLİYE HUK. İŞ MAH. (7036- m.7)

41.530 TL(6)

47.530 TL(6)

58.800 TL(6)

72.070 TL(6)

78.630 TL(6)

107.090 TL(6)
İCRA HUK.

41.530 TL(7)

47.530 TL(7)

58.800 TL(7)

72.070 TL(7)

78.630 TL(7)

107.090 TL(7)
İDARİ YARGI

120.000 TL(8)

137.000 TL(8)

169.000 TL(8)

207.000 TL(8)

225.000 TL(8)

306.000 TL(8)
MÜRAFAA

62.290 TL(9)

71.300 TL(9)

88.210 TL(9)

108.120 TL(9)

117.960 TL(9)

160.660 TL(9)

(1) Kadastro mahkemesinin veya kadastro öncesi nedene dayalı olarak açılan davalarda genel mahkemelerin verdiği kararlar ile orman kadastrosuna ilişkin davalarda bu mahkemelerce verilen kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulabilir (3402 Ek m. 6)

(2) Bu miktar şahitle ispat edilebilir, bu miktarı aşıyorsa şahitle ispat yasağı vardır (HMK m.200/1). Parasal sınırlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranında artırılır (HMK Ek m.1/1)

(3) Bu miktar dahil değildir, bu miktarı aşıyorsa istinaf yoluna gidilebilir. Ancak manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf yoluna başvurulabilir (HMK m.341/2). Parasal sınırlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranında artırılır (6100 Ek m.1/1)

(4) Bu miktar dahil değildir, bu miktarı aşıyorsa istinaf yoluna gidilebilir (İİK m.363/1). Parasal sınırlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranında artırılır (İİK Ek m.1/1)

(5) Bu miktar dahil değildir, bu miktarı aşıyorsa istinaf yoluna gidilebilir (İYUK m.45/1). Parasal sınırlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranında artırılır (İYUK Ek m.1/1)

(6) Bu miktar dahil değildir, bu miktarı aşıyorsa temyiz yoluna gidilebilir (HMK m.362/1-a). Parasal sınırlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranında artırılır (HMK Ek m.1/1)

(7) Bu miktar dahil değildir, bu miktarı aşıyorsa temyiz yoluna gidilebilir (İİK m.364/1). Parasal sınırlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranında artırılır (İİK Ek m.1/1)

(8) Bu miktar dahil değildir, bu miktarı aşıyorsa temyiz yoluna gidilebilir (İYUK m.46). Parasal sınırlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranında artırılır (İYUK Ek m.1/1)

(9) Bu miktar dahil değildir, bu miktarı aşıyorsa mürafaa talep edilebilir (HMK m.369/2). Parasal sınırlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranında artırılır (HMK Ek m.1/1)

 

 

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ GÖREV SINIRI                     

01.01.2017-19.12.2017

İlçe: 2.400,00* TL İl: 3.610,00* TL

20.12.2017-31.12.2017

İlçe: 4.000,00* TL

İl: 6.000,00* TL

01.01.2018-31.12.2018

İlçe: 4.570,00* TL İl: 6.860,00* TL

01.01.2019-31.12.2019

İlçe: 5.650,00* TL

İl:  8.480,00* TL

01.01.2020-31.12.2020

İlçe: 6.920,00* TL İl: 10.390,00* TL

01.01.2021-31.12.2021

İlçe: 7.550,00* TL

İl: 11.330,00* TL

01.01.2022’den itibaren İlçe:10.280,00* TL İl: 15.430,00* TL

 (*) Belirtilen rakamlar göreve dahil değildir. (6502 s. K. m.68/1)

 

İDARİ YARGIDA TEK HÂKİMLE GÖRÜLME VE TALEP ÜZERİNE DURUŞMA SINIRI

01.01.2016-31.12.2016

31.000 TL

01.01.2017-31.12.2017

32.000 TL(*)

01.01.2018-31.12.2018

36.000 TL(*)

01.01.2019-31.12.2019

44.000 TL(*)

01.01.2020-31.12.2020

53.000 TL(*)

01.01.2021-31.12.2021

57.000 TL(*)

01.01.2022’den itibaren 77.000 TL(*)

 (*) Belirtilen rakam dahil değildir. (2576 s. K. m.7)

 

İDARİ PARA CEZ. KARŞI BAŞVURU ÜZERİNE VERİLEN

01.04.2005-14.04.2011

2.000 TL

14.04.2011’den itibaren 3.000 TL(*)

(*)3.000 TL dahil değildir, bu miktarı aşıyorsa itiraz edilebilir.

 TİCARET MAHKEMELERİNDE TEK HÂKİMLE GÖRÜLME SINIRI (5235 s.k. 5/3)

28.06.2014-27.07.2020

300.000 TL (*)

28.07.2020’den itibaren 500.000 TL (*)

(*) 500.000 TL’yi aşıyorsa heyette görülür.

 

İİK 338/2, 354/3 GEREĞİ ASGARİ ÜCRET MİKTARLARI

DÖNEM BRÜT ASGARİ ÜCRET RESMİ GAZETE TARİHİ

01.01.2016-31.12.2016

1.647,00 TL

 

01.01.2017-31.12.2017

1.777,50 TL

30.12.2016

01.01.2018-31.12.2018

2.029,50 TL

30.12.2017

01.01.2019-31.12.2019

2.558,40 TL

27.12.2018

01.01.2020-31.12.2020

2.943,00 TL

27.12.2019

01.01.2021-31.12.2021

3.577,50 TL

30.12.2020

01.01.2022-31.12.2022 5.004,00 TL 17.12.2021

 

 

6183 s. KANUNUN 106. ve CMK’NIN 324/4 MADDESİ GEREĞİNCE TERKİN SINIRI 

DÖNEM TERKİN SINIRI RESMİ GAZETE TARİHİ

29.01.2010’dan önce

8,00 TL

 

29.01.2010’dan itibaren 20,00 TL 29.01.2010 tarihli R.G.

 

HER BİR ÇEK YAPRAĞI İÇİN BANKALARIN SORUMLU OLDUĞU MİKTAR

(Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ m.4)

DÖNEM SORUMLULUK MİKTARI RESMİ GAZETE TARİHİ

25.01.2016-26.01.2017

1.290,00 TL

23.01.2016 tarihli R.G.

27.01.2017-28.01.2018

1.410,00 TL

20.01.2017 tarihli R.G.

29.01.2018-27.01.2018

1.600,00 TL

19.01.2018 tarihli R.G.

28.01.2019-29.01.2020

2.030,00 TL

12.01.2019 tarihli R.G.

30.01.2020’den itibaren

2.225,00 TL

17.01.2020 tarihli R.G.

29.01.2021’den itibaren 2.670,00 TL 25.01.2021 tarihli R.G.

 CEZA MAHKEMELERİNDEN VERİLEN KARARLARDA İSTİNAF VE TEMYİZ SINIRI

DÖNEM İSTİNAF TEMYİZ(1) (2) (3)
MAHKUMİYET BERAAT MAHKUMİYET BERAAT
HAPİS (RESEN) APC APC HAPİS APC HAPİS APC
RESEN TALEP ÜZERİNE

 

 

 

01.12.1992-

06.10.2010

-

-

-

15 Yıl ve

üstü hapis

Sınır yok

2.000 TL

Sınır yok

10.000 TL

07.10.2010-

13.04.2011

-

-

-

15 Yıl ve üstü

hapis

Sınır yok

Sınır yok

Sınır yok

10.000 TL

14.04.2011-

 

 

 

15 Yıl

Sınır yok

Hapisten çevrilenler hariç

Sınır yok

10.000 TL (1412

19.07.2016

-

-

-

ve üstü

 

3.000 TL ve altı (5320 s.K.

 

s. K. m.305/2-2)

 

 

 

 

hapis

 

G.2.md)

 

 

20.07.2016’dan itibaren 15 Yıl ve üstü hapis (CMK m.272/1). Hapisten çevrilenler hariç 3.000 TL ve altı İSTİNAF EDİLEMEZ (CMK m.272/3-a) Üst sınırı 500 gün APC geçmeyen suçlar İSTİNAF EDİLEMEZ (CMK m.272/3-b) - -İDM’den verilen 5 yıl veya daha az hapis cezalarına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine dair BAM kararları, -İDM’den verilen 5 yıl veya daha az hapis cezalarını artırmayan BAM kararları, -İlk defa BAM tarafından verilen (272/3 dışında kalan mahkumiyet kararları hariç) ve İDM’nin görevine giren ve kanunda üst sınırı 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) hapis cezasını gerektiren suçlar ve bunlara bağlı APC ilişkin her türlü BAM kararları TEMYİZ EDİLEMEZ -İDM’den verilen miktarı ne olursa olsun APC’na karşı istinaf başvurusunun esastan reddine dair BAM kararları, - İlk defa BAM tarafından verilen (272/3 dışında kalan mahkumiyet kararları hariç) ve İDM’nin görevine giren ve kanunda üst sınırı 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) hapis cezasını gerektiren suçlar ve bunlara bağlı APC ilişkin her türlü BAM kararları -APC’nı gerektiren suçlarda İDM’den verilen hükümlere ilişkin her türlü BAM kararları TEMYİZ EDİLEMEZ 10 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlardan, İDM’ce verilen beraat kararları ile ilgili olarak istinaf başvurusunun esastan reddine dair BAM kararları, TEMYİZ EDİLEMEZ Her türlü APC’nı gerektiren suçlardan, İDM’ce verilen beraat kararları ile ilgili olarak istinaf başvurusunun esastan reddine dair BAM kararları, TEMYİZ EDİLEMEZ

 

 

 

 

-   Sadece eşya veya kazanç müsaderesine veya bunlara yer olmadığına ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararları,

-  Davanın düşmesine, ceza verilmesine yer olmadığına, güvenlik tedbirine ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince verilen bu tür kararlar veya istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararlar,

-  Yukarıdaki bentlerde (tabloda) yer alan sınırlar içinde kalmak koşuluyla aynı hükümde, cezalardan ve kararlardan

birden fazlasını içeren bölge adliye mahkemesi kararları, TEMYİZ EDİLEMEZ (CMK m.286/2)

APC: Adli Para Cezası İDM: İlk Derece Mahkemesi BAM: Bölge Adliye Mahkemesi

(1) BAM ceza dairelerinin bozma dışında kalan hükümleri temyiz edilebilir (CMK 286)

(2) Ceza miktarına bakılmaksızın, TCK’nın 125/3, 213, 214, 215, 216, 217, 299, 300, 301, 314, 318, TMK 6/2-4, 7/2, 2911 s. Kanunun 28/1, 31, 32 maddelerinde yer alan suçlara ilişkin BAM kararları temyiz edilebilir (CMK 286/3)

(3) Yargıtaydan verilen bozma kararına uyulması hâlinde ilk derece mahkemesi tarafından verilen karara karşı, istinaf veya temyiz sınırlarına bakılmaksızın sadece temyiz yoluna başvurulabilir (CMK 307/3)

- On yıl veya daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümlerde, Yargıtay, incelemelerini uygun görmesi halinde duruşma yoluyla yapar (CMK m.299/1)              

Diğer Haberler
BAROMUZ

Osmaniye Barosu, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Baromuzun kuruluş tarihi 12.03.1997'dir. İlk Kurucu Başkanımız Av.Ünsal KÖKTEN' dir.

Osmaniye Barosu
UYUMLU MOBİL CİHAZLAR