509 Görüntülenme
19/11/2022

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ 2022

Çocuk Hakları Sözleşmesinin BM Genel Bildirgesinin 20/Kasım/1989 tarihinde oybirliği ile kabul edildiği gün, tüm dünya çocukları için ‘Çocuk Hakları’ günü olarak kutlanmaktadır. Taraf olduğumuz BM Çocuk Haklarına dair sözleşme, çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katılıma ilişkin tüm hakların hiçbir ayırım gözetmeksizin bütün ÇOCUKLARA EŞİT OLARAK tanınması ilkesini getirmiştir. DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ'nde, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunundaki öncelikli çocuk yararı ilkesine göre, yasama, yürütme, tüm yargı organları, tüm kamu ya da özel kuruluşlar, ana ve babaların çocukla ilgili konularda çocukların yararına birinci önceliği vermeleri gerekir. Günümüzde gerek dünyada ve gerek ise Türkiye`de çocukların içinde bulunduğu durum pek iç açıcı değildir. Her yönden sömürülen, istismar edilen mağdur çocuk olgusu ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bu sömürü ekonomik olabildiği gibi kimi zaman cinsel bir sömürü olarak da karşımıza çıkmaktadır. Dünya genelinde acımasızca sürüp giden savaşların ve güç gösterilerinin ortasında tüm masumluğu ile kalan çocuklar yeri geldiğinde hayatlarından olmakta, sakat kalmakta veya ailelerini kaybetmektedirler. Mülteci durumuna düşüp, oraya buraya savrulup giden çocuklar temel yaşam haklarını dahi sağlayamamaktadırlar. Kimi zamanda ellerine silah tutuşturulup savaşmaya da zorlanmaktadırlar. Bugün Türkiye’de çocuklara yönelik suçlarla ilgili sağlıklı istatistik tutulmamaktadır. Dünya genelindeki verilere göre çocuklara yönelik istismarın neredeyse yarısı yabancılardan geliyor. Burada yabancıdan kasıt aslında her gün gördükleri manav, bakkal, kasap olabiliyor. Tabii çocuklar için ‘yabancı’ kavramı farklı. Zaten bu yabancılar içerisinde istismarın yüzde 90’ı çocukların tanıdığı yabancılar tarafından gerçekleşiyor.Bu nedenle aile ve okul hayatında karşılaşılabilecek yabancı kişilere ve bu kişilerin davranışlarına yönelik çocuklar bilinçlendirilmelidir.

Ülkemizde 2022 yılı da dahil olmak üzere geçen yıllara da baktığımızda; *Yıl boyu Çocuk gelin haberleri gündemden düşmedi. *Çocukların cinsel istismar ve ihmal olayları çocuk ticareti devam ediyor. *Açlıktan ve yetersiz beslenmeden çocuk ölümleri devam ediyor. *5-14 yaş arası milyonlarca çocuk çalıştırılıyor. *Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve satıcılık yapan çocuk sayısı artıyor. *Suça sürüklenen çocuk sayısı ve mağdur çocuk sayısı artıyor. *Benzer haberler basınımızda ve Türkiye basınında yıl boyu devam etmiştir. Çocukların yalnızca hayatta kalmayıp aynı zamanda gelişip tüm potansiyellerine ulaşacağı bir hedefe doğru yol alınması, geleceğe dönük ruhsal, fiziksel ve zihinsel donanımların en üst düzeyde oluşturulması ülkemizin geleceği açısından hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda mağdur veya suça sürüklenen çocuklar ile ilgili yürütülen işlemlerin her aşamada çocukların yararı gözetilerek çocukların yaşanılan travmaların etkilerinin azaltılması ve etkin soruşturmaların yapılması adına Osmaniye Barosu ilgili kurumlarla işbirliği içerisindedir. Osmaniye Barosu Çocuk ve Kadın Hakları Komisyonu olarak, dünyayı yeniden şekillendirmeyi ve bunun bir parçası olmayı hedefliyoruz, bu yıl Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Çocuk Koruma Kanunundaki eksikliklerin ve çocuklara yönelik her türlü hukuksuz ve adaletsiz tutum ve davranışların sona erdirilmesini talep ediyoruz. Osmaniye’de bulunan tüm resmi ve sivil kurum ve kuruluşları, yetişkinleri Çocuk odaklı bakış açısı ile, çocuk haklarını hayata geçirme, tanıtma yolunda çalışmalar yapmaya ve bu yönde yapılan çalışmalara katkı vermeye davet ediyoruz.19.11.2022

Osmaniye Barosu Çocuk ve Kadın Hakları İzleme Komisyonu

Çocuk-Hakları-Sözleşmesinin-maddeleri-1280x1280

cocukhaklari

Diğer Haberler
BAROMUZ

Osmaniye Barosu, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Baromuzun kuruluş tarihi 12.03.1997'dir. İlk Kurucu Başkanımız Av.Ünsal KÖKTEN' dir.

Osmaniye Barosu
UYUMLU MOBİL CİHAZLAR