6636 Görüntülenme
03/06/2021

13.OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU 03.06.2021

D U Y U R U

2021 YILI GENEL KURUL TOPLANTISI

 

                   Osmaniye Barosu 2021 yılı 13. Genel Kurul Toplantısı aşağıda sunulan gündem konularını görüşüp sonuçlandırmak üzere 03.07.2021 günü saat 10.00’da Osmaniye Barosu Hizmet Binası Prof.Dr. Av.Metin FEYZİOĞLU Konferans Salonunda yapılacaktır.

                   Genel Kurulun bu toplanma gününde, yeterli çoğunluk sağlanıp 03.07.2021 günü toplantı yapıldığı takdirde Baro Organları seçimi 04.07.2021 günü saat 09.00 - ile 17.00 arasında Osmaniye Barosu Hizmet Binasında yapılacaktır.

                  İlk toplantı gününde yeterli çoğunluk bulunamadığı takdirde Genel Kurulun ikinci toplantısı 10.07.2021 günü aynı yer ve saatte, Seçimler ise 11.07.2021 günü Osmaniye Barosu Hizmet Binasında saat 09.00 ila 17.00 arasında yapılacaktır.

                   Avukatlık Kanununun 84.maddesi uyarınca, Genel Kurul Çağrısı ve gündemi baromuz çevresindeki adalet dairelerinde ve baro merkezinde 03 Haziran 2021 tarihinden toplantı tarihine kadar Baro İlan Panoları ve Baro İnternet Sitesinde asılı kalmak üzere duyurulacak ve duyuru TEBLİGAT hükmünde olacaktır.

                   Toplantı gündemi aşağıda bildirilmekle baro levhasına kayıtlı her avukat avukatlık kanununun 86.maddesi uyarınca genel kurul toplantısına katılmak ve oy kullanmakla yükümlüdür. Haklı bir neden olmaksızın genel kurula katılmayan veya oy kullanmayanlara ilçe seçim kurulu başkanı tarafından yıllık keseneğin üçte biri tutarında para cezası verileceği yasa hükmüdür. Bu nedenle, meslektaşlarımızın genel kurul toplantısına ve seçimlere katılmaları anılan yasanın 82.maddesi uyarınca önemle talep olunur.

                   Saygılarımla.

 

                                                                                                                  Av. İbrahim Halil YAVUZDOĞAN

                                                                                                                            Osmaniye Baro Başkanı

 

                                      G Ü N D E M

SUNUŞ

A- GÖRÜŞME VE KARAR KONULARI

 1. Yoklama
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi(Bir Başkan, bir Başkan vekili ve iki üye)
 4. Baro Başkanın açılış konuşması, faaliyet raporunun okunması ve ibrası
 5. Baro ve Adli Yardım Gelir-Gider hesaplarının okunması ve ibrası
 6. Denetleme Kurulu raporlarının okunması
 7. 2021-2022 dönemi Tahmini Baro bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması
 8. 2021-2022 dönemi Tahmini Adli Yardım bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması
 9. Giriş Keseneği ile yıllık Keseneğin miktarının ve ödeme tarihinin tespiti

10.İstek ve temenniler

11.Baro Başkan adaylarının tanıtım konuşmaları

12.Yapılacak seçimler için aday başvuru veya önerilerin yazılı olarak yapılması.

B-SEÇİMLER

 1. Baro Başkanı seçimi
 2. Baro Yönetim Kurulu (10) Asıl (10) Yedek üye seçimi
 3. Disiplin Kurulu (5) Asıl (3) Yedek üye seçimi
 4. Baro Denetleme Kurulu için (3) Asıl (3) Yedek üye seçimi

5. Türkiye Barolar Birliği Delegesi için (3) Asıl (3) Yedek üye seçimi

Diğer Haberler
BAROMUZ

Osmaniye Barosu, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Baromuzun kuruluş tarihi 12.03.1997'dir. İlk Kurucu Başkanımız Av.Ünsal KÖKTEN' dir.

Avukat Arama
Baromuza kayıtlı Avukatlarımız:
Osmaniye Barosu
UYUMLU MOBİL CİHAZLAR