3748 Görüntülenme
31/12/2016

Osmaniye Barosu 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda sunulan gündem konularını görüşüp sonuçlandırmak üzere 25.10.2014 günü saat 10.00’da Adliye Binası Av. Mümin ACAR Toplantı salonunda yapılacaktır.

Olağan Genel Kurulun bu toplanma gününde, yeterli çoğunluk sağlanıp toplantı yapıldığı takdirde Baro Organları seçimi 26.10.2014 günü saat 09.00 - ile 17.00 arasında Osmaniye Adliyesinde yapılacaktır.

İlk toplantı gününde yeterli çoğunluk bulunamadığı takdirde Genel Kurulun ikinci toplantısı 01.11.2014 günü aynı yer ve saatte, Seçimler ise 02.11.2014 günü Osmaniye Adliyesinde saat 09.00 ile 17.00. arasında yapılacaktır.

Avukatlık Kanununun 84.maddesi uyarınca, Genel Kurul Çağrısı ve gündemi baromuz çevresindeki adalet dairelerinde ve baro merkezinde 24 Eylül 2014 tarihinde toplantı tarihine kadar asılı kalmak üzere duyurulacak ve duyuru TEBLİGAT hükmünde olacaktır.

Toplantı gündemi aşağıda bildirilmekle baro levhasına kayıtlı her avukat avukatlık kanununun 86.maddesi uyarınca genel kurul toplantısına katılmak ve oy kullanmakla yükümlüdür. Haklı bir neden olmaksızın genel kurula katılmayan veya oy kullanmayanlara ilçe seçim kurulu başkanı tarafından yıllık keseneğin üçte biri tutarında para cezası verileceği yasa hükmüdür. Bu nedenle, meslektaşlarımızın genel kurul toplantısına ve seçimlere katılmaları anılan yasanın 82.maddesi uyarınca önemle talep olunur.

Saygılarımla.

Av. Hamza TOR
Osmaniye Baro Başkanı

Gündem

Sunuç

A- Görüşme ve Karar Konuları
 • Yoklama
 • Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 • Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi(Bir Başkan, bir Başkan vekili ve iki üye)
 • Baro Başkanın açılış konuşması, faaliyet raporunun okunması ve ibrası
 • Baro ve Adli Yardım Gelir-Gider hesaplarının okunması ve ibrası
 • Denetleme Kurulu raporlarının okunması
 • 2014-2016 dönemi Tahmini Baro bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması
 • 2014-2016 dönemi Tahmini Adli Yardım bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması
 • Giriş Keseneği ile yıllık Keseneğin miktarının ve ödeme tarihinin tespiti
 • İstek ve temenniler
 • Baro Başkan adaylarının tanıtım konuşmaları
 • Yapılacak seçimler için aday başvuru veya önerilerin yazılı olarak yapılması.
B- Seçimler
 • Baro Başkanı seçimi
 • Baro Yönetim Kurulu (8) Asıl (8) Yedek üye seçimi
 • Disiplin Kurulu (3) Asıl (3) Yedek üye seçimi
 • Baro Denetleme Kurulu için (3) Asıl (3) Yedek üye seçimi
 • Türkiye Barolar Birliği Delegesi için (2) Asıl (2) Yedek üye seçimi
BAROMUZ

Osmaniye Barosu, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Baromuzun kuruluş tarihi 12.03.1997'dir. İlk Kurucu Başkanımız Av.Ünsal KÖKTEN' dir.

Osmaniye Barosu
UYUMLU MOBİL CİHAZLAR