1319 Görüntülenme
23/06/2017
Ankara 19.06.2017
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2017/40

Konu

Meslekte Fiilen On Yılını Tamamlamış Avukatların 2992 Sayılı Kanun Kapsamında Hizmet İçi Eğitim Programlarında Eğitici Olarak Görev Alabileceğine İlişkin.

İLGİ:31.05.2017 günlü 2017/36 sayılı Duyurumuz.

İlgi duyurumuzda; Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın 17.05.2017 günlü yazısı gereği, 2992 sayılı Adalet Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 34/A maddesinin 6.fıkrasında "...meslekte fiilen on yılını tamamlamış avukatlar... ders vermekle görevlendirilebilir." hükmünün yer alması nedeniyle konunun Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personelinin adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarında eğitici olarak görev almak isteyen meslektaşlarımıza duyurulması istenmişti.

Bu kez Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'ndan alınan 09.06.2017 günlü yazıda; meslektaşlarımızla ilgili bilgilerin Barolarda bulunan bilgileri gözetilerek başvuruda bulunan ilgililerin eğitici olma niteliğini taşıyıp taşımadığı ve öğretim görevlisi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda Barolar tarafından ön inceleme yapılarak uygun görülen taleplerin tabloya işlenerek Birliğimize gönderilmesi, bizzat veya e-posta ile yapılan bireysel başvuruların kabul edilmeyeceği bildirilmektedir.

Gereğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

EK

Diğer Haberler
BAROMUZ

Osmaniye Barosu, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Baromuzun kuruluş tarihi 12.03.1997'dir. İlk Kurucu Başkanımız Av.Ünsal KÖKTEN' dir.

BARO KOMİSYONLARI

Baromuz oluşturduğu alt komisyonlarda; yasal düzenlemelerle ilgili çalışma yapmakta, özellikle demokrasi ve insan hakları adına uygulamada ortaya çıkan aksamalara karşı sorumluluk bilinciyle etkin bir biçimde mücadele vermektedir.

Avukat Arama
Baromuza kayıtlı Avukatlarımız:
Osmaniye Barosu
UYUMLU MOBİL CİHAZLAR